Forum


Powrót stawka roboczogodziny 13,00 zł

M.

Marta .....

2

zamówienie krajowe:
- do oferty wymagany był kosztorys ofertowy
- w 90% wykonawcy podali w kosztorysach stawkę roboczogodziny 12,25 - 18 zł netto
- minimalna stawka na 2021 rok to 18,30 zł
- wymóg w SIWZ zatrudnienia - umowa o pracę
Czy podana w kosztorysie roboczogodzina powinna zawierać wynagrodzenie netto pracownika i pozapłacowe koszty pracy ponoszone przez pracownika i pracodawcę, a jeśli tak to moim zdaniem powinna ona wynosić minimum 18,30zł, czy tak
zamówienie krajowe: - do oferty wymagany był kosztorys ofertowy - w 90% wykonawcy podali w kosztorysach stawkę roboczogodziny 12,25 - 18 zł netto - minimalna stawka na 2021 rok to 18,30 zł - wymóg w SIWZ zatrudnienia - umowa o pracę Czy podana w kosztorysie roboczogodzina powinna zawierać wynagrodzenie netto pracownika i pozapłacowe koszty pracy ponoszone przez pracownika i pracodawcę, a jeśli tak to moim zdaniem powinna ona wynosić minimum 18,30zł, czy tak
0
2021-02-25 07:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy