Forum


Powrót termin związania ofertą

G.

Grzegorz .....

5

Zamawiający przegapił termin związania ofertą.
Czy mając na uwadze art. 24 ust. 2 pkt. 2. PZP Zamawiający ma możliwość dokonać jakichkolwiek czynności np. wezwać do wyjaśnienia, próbek, katalogów itp. oraz ewentualnie dokonać wyboru oferty po terminie?
Z góry dziękuję za konstruktywne odpowiedzi.
Zamawiający przegapił termin związania ofertą. Czy mając na uwadze art. 24 ust. 2 pkt. 2. PZP Zamawiający ma możliwość dokonać jakichkolwiek czynności np. wezwać do wyjaśnienia, próbek, katalogów itp. oraz ewentualnie dokonać wyboru oferty po terminie? Z góry dziękuję za konstruktywne odpowiedzi.
1
2016-11-17 08:13 0

G.

Grzegorz .....

1

Powołany przepis już nie obowiązuje, domyślam się że chodzi o postępowanie wszczęte przed lipcem.

Zamawiający jeśli dokonał wyboru przed wygaśnięciem terminu, a nie podpisał jeszcze umowy, to może ją podpisać, tylko nie jest chroniony już instytucją zatrzymania wadium gdyby wykonawca nie chciał podpisać umowy. Natomiast jeśli wykonawca potwierdzi, że chce zawrzeć umowę, to proszę bardzo. Ale jeśli wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpił, to niestety oznacza to koniec postępowania. Termin związania ofertami wygasł, termin zabezpieczenia wadium też. Ustawa stanowi o przedłużeniu tych terminów, a nie o ich wznowieniu.
Powołany przepis już nie obowiązuje, domyślam się że chodzi o postępowanie wszczęte przed lipcem. Zamawiający jeśli dokonał wyboru przed wygaśnięciem terminu, a nie podpisał jeszcze umowy, to może ją podpisać, tylko nie jest chroniony już instytucją zatrzymania wadium gdyby wykonawca nie chciał podpisać umowy. Natomiast jeśli wykonawca potwierdzi, że chce zawrzeć umowę, to proszę bardzo. Ale jeśli wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpił, to niestety oznacza to koniec postępowania. Termin związania ofertami wygasł, termin zabezpieczenia wadium też. Ustawa stanowi o przedłużeniu tych terminów, a nie o ich wznowieniu.
1
2016-11-17 09:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy