Forum


Powrót warunek dla wspólnie ubiegających się o zamówienie

M.

Malwina .....

2

proszę o opinię.

Warunek wykonania 3 robót budowlanych.

czy poniższy zapis jejs prawidłowy:

\"W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców będzie spełniał warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych pod-miotów, cały wyżej opisany warunek musi spełniać podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje\".
proszę o opinię. Warunek wykonania 3 robót budowlanych. czy poniższy zapis jejs prawidłowy: \"W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców będzie spełniał warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych pod-miotów, cały wyżej opisany warunek musi spełniać podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje\".
1
2016-11-17 10:23 0

K.

Katarzyna .....

1

Jak na moje oko jest OK
Jak na moje oko jest OK
1
2016-11-17 10:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy