Forum


Powrót Oferta przesłana mailem

A.

Agata .....

0

Wykonawca w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na jedną z części wysłał ofertę w pdf-ie mailem. Co z tym zrobić? Termin składania ofert jeszcze nie upłynął, zatem czy najlepszym rozwiązaniem będzie zmodyfikowanie treści SIWZ i rezygnacja z tej części?
Wykonawca w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na jedną z części wysłał ofertę w pdf-ie mailem. Co z tym zrobić? Termin składania ofert jeszcze nie upłynął, zatem czy najlepszym rozwiązaniem będzie zmodyfikowanie treści SIWZ i rezygnacja z tej części?
1
2016-11-17 12:20 0

W.

Wiesława .....

6

Nic podobnego, nie modyfikujesz SIWZ. Zapewne oferty należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie. Jeżeli oferent złożył ją w innej formie jest to niezgodne z zapisami SIWZ i podlega odrzuceniu.
Nic podobnego, nie modyfikujesz SIWZ. Zapewne oferty należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie. Jeżeli oferent złożył ją w innej formie jest to niezgodne z zapisami SIWZ i podlega odrzuceniu.
1
2016-11-17 12:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy