Forum


Powrót zmiana zakresu zamówienia na obsługę prawną

K.

Katarzyna .....

0

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w następującej sprawie, w 2020 roku nasze Biuro zawarło umowę zlecenie na obsługę prawną nas oraz 64 jednostek obsługiwanych o wartości 180 000,00 zł brutto, w związku z tym że na 2021 rok wartość szacunkowa została obliczona na podstawie starej ustawy Pzp zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, przeprowadzona została procedura zgodna z art. 138o (usługi społeczne). Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w związku z czym zostało złożonych 12 ofert o ogromnym przekroju cenowym. Kwoty przedstawiały się następująco:
1. Wykonawca nr 1: 35 976,00 zł brutto.
2. Wykonawca nr 2: 83 200,00 zł brutto.
3. Wykonawca nr 3: 103 320,00 zł brutto.
4. Wykonawca nr 4: 117 600,00 zł brutto.
5. Wykonawca nr 5: 124 237,91 zł brutto.
6. Wykonawca nr 6: 147 600,00 zł brutto.
7. Wykonawca nr 7: 180 000,00 zł brutto.
8. Wykonawca nr 8: 198 000,00 zł brutto.
9. Wykonawca nr 9: 219 186,00 zł brutto.
10. Wykonawca nr 10: 236 160,00 zł brutto.
11. Wykonawca nr 11: 298 800,00 zł brutto.
12. Wykonawca nr 12: 309 960,00 zł brutto.
Została wybrana oferta Wykonawcy nr 1 z najniższą kwotą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
W między czasie na wniosek jednostki nas nadzorującej zmieniła się koncepcja prowadzenia obsługi prawnej. Nasze Biuro ma obowiązek świadczyć usługi prawne dla 64 obsługiwanych jednostek, z czego jedna z nich wymaga poświęcenia większego nakładu pracy, dlatego też chcielibyśmy zawrzeć dodatkową umowę lub podpisać aneks z dotychczasowym Wykonawcą na indywidualne świadczenie usług prawnych dla tej jednostki. W praktyce wyglądałoby by to tak, że jedna umowa i minimum jeden radca prawny obsługiwałby 63 jednostki i odrębna umowa i minimum jeden radca prawny obsługiwałby tę jedną jednostkę. Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe w powyższej sprawie
i otrzymaliśmy następujące oferty od trzech wybranych Wykonawców z powyższego zestawienia z propozycją świadczenia usługi na 12 miesięcy:
1. Wykonawca nr 2: 103 320,00 zł brutto.
2. Wykonawca nr 4: 180 000,00 zł brutto.
3. Wykonawca nr 5: 300 000,00 zł brutto.
Z powyższego wynika, że zmieniając pierwotny opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkowa wzrasta.
Moje pytanie brzmi: jak zgodnie z ustawą Pzp. powinniśmy teraz postąpić chcąc zmienić zakres obsługi prawnej.
Z góry bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w następującej sprawie, w 2020 roku nasze Biuro zawarło umowę zlecenie na obsługę prawną nas oraz 64 jednostek obsługiwanych o wartości 180 000,00 zł brutto, w związku z tym że na 2021 rok wartość szacunkowa została obliczona na podstawie starej ustawy Pzp zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, przeprowadzona została procedura zgodna z art. 138o (usługi społeczne). Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w związku z czym zostało złożonych 12 ofert o ogromnym przekroju cenowym. Kwoty przedstawiały się następująco: 1. Wykonawca nr 1: 35 976,00 zł brutto. 2. Wykonawca nr 2: 83 200,00 zł brutto. 3. Wykonawca nr 3: 103 320,00 zł brutto. 4. Wykonawca nr 4: 117 600,00 zł brutto. 5. Wykonawca nr 5: 124 237,91 zł brutto. 6. Wykonawca nr 6: 147 600,00 zł brutto. 7. Wykonawca nr 7: 180 000,00 zł brutto. 8. Wykonawca nr 8: 198 000,00 zł brutto. 9. Wykonawca nr 9: 219 186,00 zł brutto. 10. Wykonawca nr 10: 236 160,00 zł brutto. 11. Wykonawca nr 11: 298 800,00 zł brutto. 12. Wykonawca nr 12: 309 960,00 zł brutto. Została wybrana oferta Wykonawcy nr 1 z najniższą kwotą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W między czasie na wniosek jednostki nas nadzorującej zmieniła się koncepcja prowadzenia obsługi prawnej. Nasze Biuro ma obowiązek świadczyć usługi prawne dla 64 obsługiwanych jednostek, z czego jedna z nich wymaga poświęcenia większego nakładu pracy, dlatego też chcielibyśmy zawrzeć dodatkową umowę lub podpisać aneks z dotychczasowym Wykonawcą na indywidualne świadczenie usług prawnych dla tej jednostki. W praktyce wyglądałoby by to tak, że jedna umowa i minimum jeden radca prawny obsługiwałby 63 jednostki i odrębna umowa i minimum jeden radca prawny obsługiwałby tę jedną jednostkę. Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe w powyższej sprawie i otrzymaliśmy następujące oferty od trzech wybranych Wykonawców z powyższego zestawienia z propozycją świadczenia usługi na 12 miesięcy: 1. Wykonawca nr 2: 103 320,00 zł brutto. 2. Wykonawca nr 4: 180 000,00 zł brutto. 3. Wykonawca nr 5: 300 000,00 zł brutto. Z powyższego wynika, że zmieniając pierwotny opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkowa wzrasta. Moje pytanie brzmi: jak zgodnie z ustawą Pzp. powinniśmy teraz postąpić chcąc zmienić zakres obsługi prawnej. Z góry bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
0
2021-03-03 08:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy