Forum


Powrót kto występuje z wnioskiem o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia?

KM

Karolina Misztal

13

W ustawie w art. 148 ust. 4 jest mowa o tym, że w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Sugeruje to, że to zamawiający występuje z wnioskiem, a wykonawca się zgadza (lub nie). Z drugiej strony to przecież wykonawca wie, w jakiej formie chce wnieść zabezpieczenie, więc inicjatywa powinna być po jego stronie... Proszę napiszcie, jak to powinno wyglądać.
W ustawie w art. 148 ust. 4 jest mowa o tym, że w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Sugeruje to, że to zamawiający występuje z wnioskiem, a wykonawca się zgadza (lub nie). Z drugiej strony to przecież wykonawca wie, w jakiej formie chce wnieść zabezpieczenie, więc inicjatywa powinna być po jego stronie... Proszę napiszcie, jak to powinno wyglądać.
0
2021-03-03 09:54 0

M.

Małgorzata .....

82

U nas to wygląda tak, że jak piszemy do wykonawcy o wniesienie ZNWU, to w tym piśmie informujemy, ze zgodnie z art. .....wadium może zostać zaliczone na poczet ZNWU i wykonawca może wystąpić do Zamawiacza o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
U nas to wygląda tak, że jak piszemy do wykonawcy o wniesienie ZNWU, to w tym piśmie informujemy, ze zgodnie z art. .....wadium może zostać zaliczone na poczet ZNWU i wykonawca może wystąpić do Zamawiacza o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
0
2021-03-03 11:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy