Forum


Powrót oświadczenia

A.

Anna .....

29

Witam, do oferty zgodnie z nowelizacja ustawy żądam tylko na etapie złożenia oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art24 ust. 1 pkt.12-22 ustawy Pzp. W związku z powyższym przy sprawdzaniu oferty bazuję tylko na tym oświadczeniu. A skąd mam wiedzieć ze osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentacji firmy?
Witam, do oferty zgodnie z nowelizacja ustawy żądam tylko na etapie złożenia oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art24 ust. 1 pkt.12-22 ustawy Pzp. W związku z powyższym przy sprawdzaniu oferty bazuję tylko na tym oświadczeniu. A skąd mam wiedzieć ze osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentacji firmy?
1
2016-11-17 13:09 0

P.

Paweł .....

1

Tak jak z samym doświadczeniem - kwestia domniemania.
Tak jak z samym doświadczeniem - kwestia domniemania.
1
2016-11-17 13:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy