Forum


Powrót Termin składania wniosków o wyjaśnienia SIWZ na które muszę odpowiadać

J.

Joanna .....

5

18.11.\\\'16 w piątek publikuję ogłoszenie w BZP (przetarg nieograniczony) termin otwarcia ofert wyznaczyłam na 28.11.\\\'16 r. Którego dnia upływa termin składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ na które muszę obligatoryjnie odpowiadać? Wiem, że w połowie terminu składania ofert, ale po drodze jest sobota i niedziela.
18.11.\\\'16 w piątek publikuję ogłoszenie w BZP (przetarg nieograniczony) termin otwarcia ofert wyznaczyłam na 28.11.\\\'16 r. Którego dnia upływa termin składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ na które muszę obligatoryjnie odpowiadać? Wiem, że w połowie terminu składania ofert, ale po drodze jest sobota i niedziela.
1
2016-11-17 16:13 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Termin ten upływa 23.11 w środę wystąpienie w między czasie soboty i niedzieli pozostaje bez wpływu na liczenie terminu. Jeżeli natomiast koniec tego terminu wypadłby na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Termin ten upływa 23.11 w środę wystąpienie w między czasie soboty i niedzieli pozostaje bez wpływu na liczenie terminu. Jeżeli natomiast koniec tego terminu wypadłby na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
1
2016-11-17 17:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy