Forum


Powrót Art. 144 ust. 1 pkt 6 - Zmiana umowy

M.

Marek .....

0

Robota budowlana, jej wartość ok. 45.000,00 PLN. Chcę zwiększyć wartość umowy o ok 10%. Posiadam wszystkie uzgodnienia, kosztorysy itp. pomiędzy nami a Wykonawcą. Chcę zastosować wspomniany w tytule artykuł ustawy Pzp. Mam w związku z tym kilka pytań: Czy mogę zastosować ten przepis, Jeżeli mogę to, czy po prostu wprowadzam zmianę Aneksem do pierwotnej umowy (i wykonawca wystawia dwie faktury: na wartość umowy i na wartość aneksu do umowy). Czy muszę ogłaszać w BZP tę zmianę - ust.1c tego artykułu wskazuje raczej że nie. Kolejne pytanie, może pójść drogą bardziej wyboistą i skorzystać z WR (Art. 67 ust.1 pkt 6).
Robota budowlana, jej wartość ok. 45.000,00 PLN. Chcę zwiększyć wartość umowy o ok 10%. Posiadam wszystkie uzgodnienia, kosztorysy itp. pomiędzy nami a Wykonawcą. Chcę zastosować wspomniany w tytule artykuł ustawy Pzp. Mam w związku z tym kilka pytań: Czy mogę zastosować ten przepis, Jeżeli mogę to, czy po prostu wprowadzam zmianę Aneksem do pierwotnej umowy (i wykonawca wystawia dwie faktury: na wartość umowy i na wartość aneksu do umowy). Czy muszę ogłaszać w BZP tę zmianę - ust.1c tego artykułu wskazuje raczej że nie. Kolejne pytanie, może pójść drogą bardziej wyboistą i skorzystać z WR (Art. 67 ust.1 pkt 6).
1
2016-11-17 16:27 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przepis ten pozwala na zmianę umowy w granicach 10 %/15% wartości - Źle napisano w tym artykule "wartości zamówienia określonej w umowie". Wartość zamówienia a wartość umowy to dwa różne pojęcia w ustawie - tu wymiksowane w jednej normie. W mej ocenie chodzi o wartość umowy (Zwracam tylko uwagę na tą rozbieżność użytych pojęć). W RB - tak jak w Pana przypadku wartość granicznych zmian wynosi 15% - a nie 10%. Czy dwie faktury to zależy jak zapiszemy w zmienionej (aneksowanej) umowie. Ta zmiana nie wymaga ogłoszenia. Czy iść drogą wyboistą i skorzystać z WR ? Ja wybieram drogi proste.
Przepis ten pozwala na zmianę umowy w granicach 10 %/15% wartości - Źle napisano w tym artykule "wartości zamówienia określonej w umowie". Wartość zamówienia a wartość umowy to dwa różne pojęcia w ustawie - tu wymiksowane w jednej normie. W mej ocenie chodzi o wartość umowy (Zwracam tylko uwagę na tą rozbieżność użytych pojęć). W RB - tak jak w Pana przypadku wartość granicznych zmian wynosi 15% - a nie 10%. Czy dwie faktury to zależy jak zapiszemy w zmienionej (aneksowanej) umowie. Ta zmiana nie wymaga ogłoszenia. Czy iść drogą wyboistą i skorzystać z WR ? Ja wybieram drogi proste.
0
2016-11-17 17:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy