Forum


Powrót Przesłanki art. 91 2a uzp

KH

Krzysztof Hemer

0

1. Czy jeżeli do opisu przedmiotu zamówienia określę standardy jakościowe odnoszące się do czynności, czyli np. jakie doświadczenie ma posiadać pełniący nadzór autorski, w jakim czasie ma zareagować na wezwania Zamawiającego, do tego wniosę , że przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów spoczywających na Zamawiającym w ramach cyklu życia to można uznać, że zostały spełnione przesłanki Art.2a uzp i zastosować jako jedyne kryterium –cenę? ,
1. Czy jeżeli do opisu przedmiotu zamówienia określę standardy jakościowe odnoszące się do czynności, czyli np. jakie doświadczenie ma posiadać pełniący nadzór autorski, w jakim czasie ma zareagować na wezwania Zamawiającego, do tego wniosę , że przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów spoczywających na Zamawiającym w ramach cyklu życia to można uznać, że zostały spełnione przesłanki Art.2a uzp i zastosować jako jedyne kryterium –cenę? ,
0
2016-11-18 08:12 0

W.

Wiesława .....

6

standardy jakościowe wynikają z samej istoty danego produktu danej usługi a zatem nie wymagają doprecyzowania. W związku z tym opisywanie kwestii doświadczenia osób pełniących nadzór autorski już wskazuje, że nie jest to standard a opis przedmiotu zamówienia jest niezestandaryzowany ale dobrany indywidualnie do potrzeb zamawiającego.
standardy jakościowe wynikają z samej istoty danego produktu danej usługi a zatem nie wymagają doprecyzowania. W związku z tym opisywanie kwestii doświadczenia osób pełniących nadzór autorski już wskazuje, że nie jest to standard a opis przedmiotu zamówienia jest niezestandaryzowany ale dobrany indywidualnie do potrzeb zamawiającego.
1
2016-11-18 09:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy