Forum


Powrót Wymagania dotyczące zatrudnienia

KH

Krzysztof Hemer

0

3. Czy zawsze muszę wymagać zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do czynności określonych w przedmiocie zamówienia ? Np. przy usługach pełnienia nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego? Czy są to tzw. usługi intelektualne?
3. Czy zawsze muszę wymagać zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do czynności określonych w przedmiocie zamówienia ? Np. przy usługach pełnienia nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego? Czy są to tzw. usługi intelektualne?
0
2016-11-18 08:15 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Proszę przeczytać stanowisko UZP w tej sprawie , przedstawione na ich stronie.
Proszę przeczytać stanowisko UZP w tej sprawie , przedstawione na ich stronie.
0
2016-11-18 10:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy