Forum


Powrót Odwołanie a TZO

M.

Małgorzata .....

0

Przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych, wszczęty w grudniu 2020 r. Termin składania ofert styczeń 2021 r. Wpłynęło odwołanie po terminie składania ofert. Czy przedłużamy termin związania ofertą czy nie przedłużamy? W przepisach przejściowych napisane jest, że do odwołania stosujemy przepisy nowej ustawy. Jak to rozumieć - czy dotyczy to samej procedury odwoławczej przed KIO czy również dotyczy innych zapisów. W starej ustawie był zapis, że zawiesza się termin związania ofertą, w nowej ustawie tego przepisu nie ma . Czy ktoś może ma jakiś komentarz bądź miał już taką sytuację.
Przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych, wszczęty w grudniu 2020 r. Termin składania ofert styczeń 2021 r. Wpłynęło odwołanie po terminie składania ofert. Czy przedłużamy termin związania ofertą czy nie przedłużamy? W przepisach przejściowych napisane jest, że do odwołania stosujemy przepisy nowej ustawy. Jak to rozumieć - czy dotyczy to samej procedury odwoławczej przed KIO czy również dotyczy innych zapisów. W starej ustawie był zapis, że zawiesza się termin związania ofertą, w nowej ustawie tego przepisu nie ma . Czy ktoś może ma jakiś komentarz bądź miał już taką sytuację.
0
2021-03-08 12:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy