Forum


Powrót Zgłoszenie podwykonawcy w trakcie trwania Umowy.

R.

Renata .....

0

Witam,
Wykonawca w trakcie trwania umowy poinformował Zamawiającego, że część usługi powierzy podwykonawcy. Czy Zamawiający, powinien wezwać Wykonawcę do złożenie przez podwykonawcę oświadczenia art. 25a ust. 1 ? Nadmienię, że Podwykonawca, który został zgłoszony przez Wykonawcę występował w postępowaniu jako składający ofertę (był na 2 miejscu w rankingu ofert) więc Zamawiający ma takie oświadczenia z postępowania czy wystarczą? Czy Wykonawca musi przekładać Zamawiającemu umowę z podwykonawcą?
Witam, Wykonawca w trakcie trwania umowy poinformował Zamawiającego, że część usługi powierzy podwykonawcy. Czy Zamawiający, powinien wezwać Wykonawcę do złożenie przez podwykonawcę oświadczenia art. 25a ust. 1 ? Nadmienię, że Podwykonawca, który został zgłoszony przez Wykonawcę występował w postępowaniu jako składający ofertę (był na 2 miejscu w rankingu ofert) więc Zamawiający ma takie oświadczenia z postępowania czy wystarczą? Czy Wykonawca musi przekładać Zamawiającemu umowę z podwykonawcą?
0
2021-03-11 15:56 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 643

To zależy od zapisów w umowie czy jest jakiś paragraf odnośnie podwykonawstwa. U siebie w umowach na roboty budowlane mam paragraf dot. podwykonawstwa, gdzie wskazane jest wykonawca zgłasza zamawiającemu podwykonawcę i inne postanowienia z tym związane.
To zależy od zapisów w umowie czy jest jakiś paragraf odnośnie podwykonawstwa. U siebie w umowach na roboty budowlane mam paragraf dot. podwykonawstwa, gdzie wskazane jest wykonawca zgłasza zamawiającemu podwykonawcę i inne postanowienia z tym związane.
0
2021-03-11 17:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy