Forum


Powrót zamówienia z wolnej ręki

K.

Kinga .....

0

Jeżeli w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta to mogę przeprowadzić to postępowanie w trybie z wolnej ręki. Moje pytanie dotyczy terminu wykonania zamówienia jeżeli dopuszczę tryb z wolnej ręki. W pierwotnym postępowaniu termin wykonania podałam jako jedno z kryteriów wyboru oferty (7 dni od podpisania umowy, 14 i 21 dni). I teraz czy z wolnej ręki ten termin mogę zmienić do większej ilości dni na wykonanie czy maksymalnie tez mogę dać Wykonawcy tylko 21 dni?
Jeżeli w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta to mogę przeprowadzić to postępowanie w trybie z wolnej ręki. Moje pytanie dotyczy terminu wykonania zamówienia jeżeli dopuszczę tryb z wolnej ręki. W pierwotnym postępowaniu termin wykonania podałam jako jedno z kryteriów wyboru oferty (7 dni od podpisania umowy, 14 i 21 dni). I teraz czy z wolnej ręki ten termin mogę zmienić do większej ilości dni na wykonanie czy maksymalnie tez mogę dać Wykonawcy tylko 21 dni?
1
2016-11-18 11:26 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jedną z przesłanek umożliwiających zastosowanie w tym przypadku wolnej ręki jest zakaz zmiany pierwotne warunki zamówienia w istotny sposób. Jesli na wykonanie pierwotnego zamówienia wykonawcy mieli maksymalnie 21 dni to zwiększenie tego okresu jest w mej ocenie zmianą istotną, wykluczającą możliwość zastosowania WR
Jedną z przesłanek umożliwiających zastosowanie w tym przypadku wolnej ręki jest zakaz zmiany pierwotne warunki zamówienia w istotny sposób. Jesli na wykonanie pierwotnego zamówienia wykonawcy mieli maksymalnie 21 dni to zwiększenie tego okresu jest w mej ocenie zmianą istotną, wykluczającą możliwość zastosowania WR
1
2016-11-18 13:37 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy