Forum


Powrót wadium w formie gwarancji ubezp. wystawione na jednego członka Konsorcjum

B.

Beata .....

4

dzień dobry: wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydane na jednego członka konsorcjum, dokument wadium podaje także ww. lidera konsorcjum jako 'zobowiązanego" z ww. dokumentu.
Czy uważanie Państwo - za wyrokiem SN:
Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (IV CSK 86/17) wymienił wytyczne oczekiwane w kontekście zarysowanej rozbieżności, które mają niejako wyznaczać kierunek oceny skuteczności gwarancji wadialnej zabezpieczającej ofertę konsorcjum. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że gwarancja wadialna wystawiona już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum), stanowi skuteczne zabezpieczenia złożonej oferty i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

czy jednak nie, nie należy ww. uznać.
Pytanie kolejne - można zwrócić się o wyjaśnienie treści dokument (wykonawcy-konsorcjum lub/i ubezpieczyciel), a jeśli tak, na jakiej podstawie?
dzień dobry: wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydane na jednego członka konsorcjum, dokument wadium podaje także ww. lidera konsorcjum jako 'zobowiązanego" z ww. dokumentu. Czy uważanie Państwo - za wyrokiem SN: Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (IV CSK 86/17) wymienił wytyczne oczekiwane w kontekście zarysowanej rozbieżności, które mają niejako wyznaczać kierunek oceny skuteczności gwarancji wadialnej zabezpieczającej ofertę konsorcjum. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że gwarancja wadialna wystawiona już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum), stanowi skuteczne zabezpieczenia złożonej oferty i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. czy jednak nie, nie należy ww. uznać. Pytanie kolejne - można zwrócić się o wyjaśnienie treści dokument (wykonawcy-konsorcjum lub/i ubezpieczyciel), a jeśli tak, na jakiej podstawie?
0
2021-03-14 21:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Ja bym to uznał za prawidłowe, podobna sytuacja jest jak wpłaca wadium konsorcjum w pieniądzu, najczęściej idzie to z jednego konta, a nie z dwóch. Oprócz cyt. wyroku SN, są też liczne wyroki KIO w tej sprawie. Wadium nie podlega wyjaśnieniu ani uzupełnieniu.
Ja bym to uznał za prawidłowe, podobna sytuacja jest jak wpłaca wadium konsorcjum w pieniądzu, najczęściej idzie to z jednego konta, a nie z dwóch. Oprócz cyt. wyroku SN, są też liczne wyroki KIO w tej sprawie. Wadium nie podlega wyjaśnieniu ani uzupełnieniu.
0
2021-03-15 07:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy