Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy

E.

Edyta .....

3

Wykonawca opóźnia się z terminem realizacji umowy. Nie chcemy dawać aneksu bo nie ma podstaw, będą kary umowne. Gwarancja przedłożona na zabezpieczenie wygasa jutro,, Wykonawca mówi, że firma ubezpieczeniowa chce aneksu do umowy jako warunek przedłużenia gwarancji. I co teraz? Aneksu nie chcemy dawać, ale gwarancje chcielibyśmy mieć
Wykonawca opóźnia się z terminem realizacji umowy. Nie chcemy dawać aneksu bo nie ma podstaw, będą kary umowne. Gwarancja przedłożona na zabezpieczenie wygasa jutro,, Wykonawca mówi, że firma ubezpieczeniowa chce aneksu do umowy jako warunek przedłużenia gwarancji. I co teraz? Aneksu nie chcemy dawać, ale gwarancje chcielibyśmy mieć
0
2021-03-15 14:03 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Czy wykonawca was informował o opóźnieniach z powodu COVIDa? Proszę się zapoznać z art. 15(r)1 ustawy covidowej - "Zakaz potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego należności; zakaz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń zamawiającego; przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy"
Czy wykonawca was informował o opóźnieniach z powodu COVIDa? Proszę się zapoznać z art. 15(r)1 ustawy covidowej - "Zakaz potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego należności; zakaz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń zamawiającego; przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy"
0
2021-03-15 15:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy