Forum


Powrót Wybór trybu przeprowadzenia postępowania z dofinansowaniem UE

T.

Tatiana .....

0

Proszę o pomoc – Zamawiający sektorowy (spółka wod-kan) zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu z UE w kwocie 1.110.000 zł. Całkowita wartość projektu wynosi niespełna 1.400.000 zł. Zastanawiamy się: czy postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z Pzp, czy zgodnie z „wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków” i naszym wewnętrznym regulaminem.
Proszę o pomoc – Zamawiający sektorowy (spółka wod-kan) zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu z UE w kwocie 1.110.000 zł. Całkowita wartość projektu wynosi niespełna 1.400.000 zł. Zastanawiamy się: czy postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z Pzp, czy zgodnie z „wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków” i naszym wewnętrznym regulaminem.
0
2021-03-17 09:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy