Forum


Powrót Weryfikacja osób podpisujących ofertę - brak w ofertcie KRS i brak w JEDZ adresu strony internetowej..

A.

Anna .....

16

Jak zweryfikować osoby, które podpisały oferty czy rzeczywiście są do tego upoważnione, skoro do oferty Wykonawca nie załączył KRS i nie mam żadnego innego dokumentu, za pomocą którego można to sprawdzić. (Zamawiający nie wymagał żadnych warunków fakultatywnych potwierdzających brak podstaw wykluczenia). Wykonawca w treści JEDZ nie wpisał adresu strony internetowej, w której można pobrać np KRS (w zakresie kryteriów kwalifikacji Wykonawca zaznaczył część \"alfa\" JEDZ, stąd brak jest w JEDZ np informacji dot. adresu str. internetowej, z której można pobrać KRS (cz. IV. A JEDZ), w cz. III. D JEDZ też nie ma przywołanego adresu.
Na szkoleniu (prawie dwa miesiące temu) szkolący powiedział, że jeśli Wykonawca sam nie wpisze adresu strony internetowej, to oznacza to, że nie dał w ten sposób upoważnienia do pobrania przez Zamawiającego dokumentu za pomocą str. www. czyli Zamawiający sam nie może pobrać KRS....
Potrzebuję tylko sprawdzić czy oferta jest podpisana zgodnie z reprezentacją... zanim ocenię, która z ofert jest pierwsza w rankingu.
Wszyscy wiemy skąd pobrać KRS - czy rzeczywiście Zamawiający nie może sam pobrać KRS i musi pytać o to Wykonawcę? Jeśli tak to w jaki sposób? Wzywając Wykonawcę to wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3?Wyjaśnienie? uzupełnienie?....czy inaczej...?
Mam dylemat, bo w szybki sposób mogę sama zweryfikować czy oferta jest podpisana zgodnie z reprezentacją i po prostu pobrać KRS, tylko chciałabym to zrobić zgodnie z przepisami, a teraz mam mętlik i nie wiem co zrobić.
Jak zweryfikować osoby, które podpisały oferty czy rzeczywiście są do tego upoważnione, skoro do oferty Wykonawca nie załączył KRS i nie mam żadnego innego dokumentu, za pomocą którego można to sprawdzić. (Zamawiający nie wymagał żadnych warunków fakultatywnych potwierdzających brak podstaw wykluczenia). Wykonawca w treści JEDZ nie wpisał adresu strony internetowej, w której można pobrać np KRS (w zakresie kryteriów kwalifikacji Wykonawca zaznaczył część \"alfa\" JEDZ, stąd brak jest w JEDZ np informacji dot. adresu str. internetowej, z której można pobrać KRS (cz. IV. A JEDZ), w cz. III. D JEDZ też nie ma przywołanego adresu. Na szkoleniu (prawie dwa miesiące temu) szkolący powiedział, że jeśli Wykonawca sam nie wpisze adresu strony internetowej, to oznacza to, że nie dał w ten sposób upoważnienia do pobrania przez Zamawiającego dokumentu za pomocą str. www. czyli Zamawiający sam nie może pobrać KRS.... Potrzebuję tylko sprawdzić czy oferta jest podpisana zgodnie z reprezentacją... zanim ocenię, która z ofert jest pierwsza w rankingu. Wszyscy wiemy skąd pobrać KRS - czy rzeczywiście Zamawiający nie może sam pobrać KRS i musi pytać o to Wykonawcę? Jeśli tak to w jaki sposób? Wzywając Wykonawcę to wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3?Wyjaśnienie? uzupełnienie?....czy inaczej...? Mam dylemat, bo w szybki sposób mogę sama zweryfikować czy oferta jest podpisana zgodnie z reprezentacją i po prostu pobrać KRS, tylko chciałabym to zrobić zgodnie z przepisami, a teraz mam mętlik i nie wiem co zrobić.
1
2016-11-21 08:06 0

J.

Jerzy .....

0

KRS jest dokumentem ogólnie dostępnym i nie trzeba uzyskiwać zezwoleń podmiotu którego dotyczy aby sprawdzić dane w nim podane. Myślę, że to jest w interesie wykonawcy aby zamawiający nie miał wątpliwości, że jego oferta jest podpisana przez właściwą reprezentację. Tak więc jeśli jest dostępny ten dokument to nie ma przeszkód aby za jego pomocą zweryfikować ofertę.
KRS jest dokumentem ogólnie dostępnym i nie trzeba uzyskiwać zezwoleń podmiotu którego dotyczy aby sprawdzić dane w nim podane. Myślę, że to jest w interesie wykonawcy aby zamawiający nie miał wątpliwości, że jego oferta jest podpisana przez właściwą reprezentację. Tak więc jeśli jest dostępny ten dokument to nie ma przeszkód aby za jego pomocą zweryfikować ofertę.
1
2016-11-21 09:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy