Forum


Powrót Zamówienia sektorowe

M.

Małgorzata .....

19

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 jesteśmy Zamawiającym sektorowym (ciepłownictwo).
Czy zapis art. 133 (do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne) ma zastosowanie do wszystkich zamówień udzielanych przez Zamawiającego? Czy tylko do zamówień udzielanych stricte w celu wykonywania tej działalności np. budowy sieci cieplnych?
Chodzi mi o to, że jeśli planuję zamówienie np. na materiały marketingowe, których wartość powiedzmy wyniesie 35 tys. euro, to stosuję ustawę czy skoro jestem zamawiającym sektorowym, to próg unijny na dostawy to 418 tys. i ustawy stosować nie muszę?
Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 jesteśmy Zamawiającym sektorowym (ciepłownictwo). Czy zapis art. 133 (do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne) ma zastosowanie do wszystkich zamówień udzielanych przez Zamawiającego? Czy tylko do zamówień udzielanych stricte w celu wykonywania tej działalności np. budowy sieci cieplnych? Chodzi mi o to, że jeśli planuję zamówienie np. na materiały marketingowe, których wartość powiedzmy wyniesie 35 tys. euro, to stosuję ustawę czy skoro jestem zamawiającym sektorowym, to próg unijny na dostawy to 418 tys. i ustawy stosować nie muszę?
1
2016-11-21 09:16 0

D.

Dariusz .....

2

Źródło:
Informator Urzędu Zamówień Publicznych (nr 11/2012)

Na szczególne uznanie zasługuje pojęcie wskazane w art. 132 ust. 1 ustawy Pzp - „w celu wykonywania”. Powinno być ono interpretowane szeroko. Jak wskazano w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych, zamówienia sektorowe to zamówienia specyficzne dla danego rodzaju działalności sektorowej, np.:
• zakup autobusów przez przedsiębiorstwo autobusowej komunikacji miejskiej,
• zakup elementów do sieci energetycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne,
• zakup elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa trudniące się tym rodzajem działalności.
Do tego rodzaju zamówień zaliczyć należy również inne zamówienia, które pozostają w funkcjonalnym związku z działalnością sektorową i są niezbędne dla sprawnego jej prowadzenia. Takim przykładem może być:
• budowa nowego budynku administracyjnego, mającego mieścić zarząd przedsiębiorstwa;
• obsługa prawna przedsiębiorstwa w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną;
• zakupy sprzętu biurowego;
• zakup paliwa do samochodów.
Uwaga!
Bezsprzecznym jest, że w przypadku gdy dana jednostka zajmuje się wyłącznie działalnością sektorową, to wszystkie dokonywane przez nią zakupy należy traktować jako zamówienia udzielane w celu wykonywania tej działalności.

Decyzja należy do Was.
Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych (nr 11/2012) Na szczególne uznanie zasługuje pojęcie wskazane w art. 132 ust. 1 ustawy Pzp - „w celu wykonywania”. Powinno być ono interpretowane szeroko. Jak wskazano w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych, zamówienia sektorowe to zamówienia specyficzne dla danego rodzaju działalności sektorowej, np.: • zakup autobusów przez przedsiębiorstwo autobusowej komunikacji miejskiej, • zakup elementów do sieci energetycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne, • zakup elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa trudniące się tym rodzajem działalności. Do tego rodzaju zamówień zaliczyć należy również inne zamówienia, które pozostają w funkcjonalnym związku z działalnością sektorową i są niezbędne dla sprawnego jej prowadzenia. Takim przykładem może być: • budowa nowego budynku administracyjnego, mającego mieścić zarząd przedsiębiorstwa; • obsługa prawna przedsiębiorstwa w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną; • zakupy sprzętu biurowego; • zakup paliwa do samochodów. Uwaga! Bezsprzecznym jest, że w przypadku gdy dana jednostka zajmuje się wyłącznie działalnością sektorową, to wszystkie dokonywane przez nią zakupy należy traktować jako zamówienia udzielane w celu wykonywania tej działalności. Decyzja należy do Was.
1
2016-11-21 09:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy