Forum


Powrót CEIDG

M.

Malwina .....

23

Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ załączył do oferty CEIDG problem jest w tym, że nie ma na tym wydruku daty wygenerowania dokumentu. Dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na dzień składania ofert. Natomiast ten sam Wykonawca w innym przetargu, którego otwarcie ofert miało miejsce tego samego dnia załączył ten sam dokument w taki sam sposób potwierdzony za zgodność z oryginałem i w tym dokumencie jest data wygenerowania dokumentu. Czy w takim przypadku wzywać wykonawcę do uzupełnienia CEIDG jeżeli z innego postępowania wynika, że wykonawca miał na dzień składania ofert aktualny CEIDG. Chcę zaznaczyć, że w dokumencie w którym brakuje daty jest to postępowanie współfinansowane ze środków UE.
Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ załączył do oferty CEIDG problem jest w tym, że nie ma na tym wydruku daty wygenerowania dokumentu. Dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na dzień składania ofert. Natomiast ten sam Wykonawca w innym przetargu, którego otwarcie ofert miało miejsce tego samego dnia załączył ten sam dokument w taki sam sposób potwierdzony za zgodność z oryginałem i w tym dokumencie jest data wygenerowania dokumentu. Czy w takim przypadku wzywać wykonawcę do uzupełnienia CEIDG jeżeli z innego postępowania wynika, że wykonawca miał na dzień składania ofert aktualny CEIDG. Chcę zaznaczyć, że w dokumencie w którym brakuje daty jest to postępowanie współfinansowane ze środków UE.
0
2016-05-09 12:01 0

K.

Katarzyna .....

1

a może najpierw wezwać do wyjaśnienia kiedy został wygenerowany dokument bo może się okazać, że został źle skserowany i kopia nie objęła daty wygenerowania wydruku
a może najpierw wezwać do wyjaśnienia kiedy został wygenerowany dokument bo może się okazać, że został źle skserowany i kopia nie objęła daty wygenerowania wydruku
1
2016-05-10 11:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy