Forum


Powrót punktacja w 24aa

K.

Katarzyna .....

0

Witam
kiedy sporządzamy punktację ofert wg kryterium okeślonego w SIWZ? czy punkty przydzielamy gdy oceniamy na samym początku, która oferta została najwyżej ocenione (co jest konieczne do wezwania wykonawcy oferty najwyżej ocenionej np. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu) czy punkty przydzielamy już przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
Co w przypadku jeśli będziemy musieli wykluczyć wykonawcę, który został najwyżej oceniony? Wprawdzie kolejność pozostałych ofert się nie zmieni ale zmieni się ilość przyznanych punktów.
Witam kiedy sporządzamy punktację ofert wg kryterium okeślonego w SIWZ? czy punkty przydzielamy gdy oceniamy na samym początku, która oferta została najwyżej ocenione (co jest konieczne do wezwania wykonawcy oferty najwyżej ocenionej np. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu) czy punkty przydzielamy już przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Co w przypadku jeśli będziemy musieli wykluczyć wykonawcę, który został najwyżej oceniony? Wprawdzie kolejność pozostałych ofert się nie zmieni ale zmieni się ilość przyznanych punktów.
0
2016-11-21 11:45 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Punkty - ranking sporządzamy na podstawie sporządzonych ofert i wyłaniamy oferty najwyżej ocenioną, później badanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki. Jeśli ten pierwszy podlega wykluczeniu, wówczas zamawiający może wezwać do złożenia dokumentów następnego w rankingu. Oczywiście rankingu nie zmienia i nie przelicza ponownie punktów w kryteriach. Ilość punktów nie ulegnie zmianie
Punkty - ranking sporządzamy na podstawie sporządzonych ofert i wyłaniamy oferty najwyżej ocenioną, później badanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki. Jeśli ten pierwszy podlega wykluczeniu, wówczas zamawiający może wezwać do złożenia dokumentów następnego w rankingu. Oczywiście rankingu nie zmienia i nie przelicza ponownie punktów w kryteriach. Ilość punktów nie ulegnie zmianie
1
2016-11-21 15:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy