Forum


Powrót Postępowanie na zakup laptopów

MK

Małgorzata Knap

0

Zamawiający prowadzi postępowanie na zakup laptopów w procedurze krajowej. W siwz wpisane jest hasło, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwróconego opodatkowania, ze względu na to , że Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Dodatkowo w wymaganiach wpisano że wykonawca w ofercie winien podać stawkę podatku VAT.
Wykonawca złożył ofertę, w której wpisał w rubryce dotyczącej stawki podatku VAT odwrotne obciążenie i jednocześnie wartość netto zamówienia równa jest wartości brutto.
Co zrobić z taką ofertą? odrzucić za niezgodność z SIWZ (jak doliczę VAT wychodzi, że oferta danego wykonawcy jest najkorzystniejsza) czy odrzucić za błędną stawkę VAT czy poprawić daną ofertę na podstawie 87 ust. 2 pkt 3 - jako inna omyłka. czy też odrzucić ofertę za niezgodność z ustawą ze względu na to, że Wykonawca nie wskazał jaką kwotę Zamawiający ewentualnie miałby odprowadzić do US.
Zamawiający prowadzi postępowanie na zakup laptopów w procedurze krajowej. W siwz wpisane jest hasło, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwróconego opodatkowania, ze względu na to , że Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo w wymaganiach wpisano że wykonawca w ofercie winien podać stawkę podatku VAT. Wykonawca złożył ofertę, w której wpisał w rubryce dotyczącej stawki podatku VAT odwrotne obciążenie i jednocześnie wartość netto zamówienia równa jest wartości brutto. Co zrobić z taką ofertą? odrzucić za niezgodność z SIWZ (jak doliczę VAT wychodzi, że oferta danego wykonawcy jest najkorzystniejsza) czy odrzucić za błędną stawkę VAT czy poprawić daną ofertę na podstawie 87 ust. 2 pkt 3 - jako inna omyłka. czy też odrzucić ofertę za niezgodność z ustawą ze względu na to, że Wykonawca nie wskazał jaką kwotę Zamawiający ewentualnie miałby odprowadzić do US.
0
2016-11-21 12:53 0

W.

Wiesława .....

6

Mają na uwadze uchwałę Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 uważam że można poprawić. Według Sądu poprawienie stawki VAT na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest obligatoryjne, ale tylko wtedy, gdy stawka podatku została określona w specyfikacji, natomiast poprawienie takiej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty. W Twoim przypadku określiłaś że nie ma zastosowania mechanizm OO a Wykonawca z jakiś przyczyn tego nie pokojarzył więc można zaryzykować tezę, że należy dodać mu ten Vat i go ocenić.
Mają na uwadze uchwałę Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 uważam że można poprawić. Według Sądu poprawienie stawki VAT na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest obligatoryjne, ale tylko wtedy, gdy stawka podatku została określona w specyfikacji, natomiast poprawienie takiej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty. W Twoim przypadku określiłaś że nie ma zastosowania mechanizm OO a Wykonawca z jakiś przyczyn tego nie pokojarzył więc można zaryzykować tezę, że należy dodać mu ten Vat i go ocenić.
1
2016-11-22 07:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy