Forum


Powrót tajemnica przedsiebiorstwa

B.

Beata .....

3

Czy Wykonawca może zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, dokument mający na celu potwierdzenie spełniania wymogów Zamawiającego, np. raport z badań?
Czy Wykonawca może zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, dokument mający na celu potwierdzenie spełniania wymogów Zamawiającego, np. raport z badań?
0
2016-11-21 13:53 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Odpowiadając na pytanie wykonawca może jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzec wiele informacji, według własnego uznania. Powinien jednak pamiętać, że tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.Przepis jest bardzo pojemny Tajemnicą nie może być KRS/cedig, cena i pozostałe kryteria oraz inne parametry odczytywane podczas otwarcia ofert. To zamawiający musi ocenić czy zastrzeżenie wykonawcy jest prawnie skuteczne Jednak uznanie że wykonawca w sposób nieuzasadniony zastrzegł że jakieś wiadomości stanowią tajemnicę, nie rodzi negatywnych skutków dla wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty
Odpowiadając na pytanie wykonawca może jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzec wiele informacji, według własnego uznania. Powinien jednak pamiętać, że tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.Przepis jest bardzo pojemny Tajemnicą nie może być KRS/cedig, cena i pozostałe kryteria oraz inne parametry odczytywane podczas otwarcia ofert. To zamawiający musi ocenić czy zastrzeżenie wykonawcy jest prawnie skuteczne Jednak uznanie że wykonawca w sposób nieuzasadniony zastrzegł że jakieś wiadomości stanowią tajemnicę, nie rodzi negatywnych skutków dla wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty
1
2016-11-21 19:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy