Forum


Powrót oświadczenia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

ED

Edyta Dębiec

2

Proszę o pomoc bo już się pogubiłam. Czy oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - oświadczenie z paragrafu 5 ust. 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów - składają również członkowie organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy? Czy wystarczy, że składa je sam Prezes, który reprezentuje Wykonawcę ?
Proszę o pomoc bo już się pogubiłam. Czy oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - oświadczenie z paragrafu 5 ust. 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów - składają również członkowie organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy? Czy wystarczy, że składa je sam Prezes, który reprezentuje Wykonawcę ?
0
2016-11-24 07:09 0

A.

Agnieszka .....

2

Moim zdaniem cały Zarząd , cała Rada Nadzorcza i Prokurent.
Moim zdaniem cały Zarząd , cała Rada Nadzorcza i Prokurent.
1
2016-11-24 08:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy