Forum


Powrót Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

M.

Monika .....

8

Chcemy złozyc wniosek w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na modernizację i rozbudowę fotowoltaiki. W kryteriach oceny będzie sprawdzane czy wnioskodawca mogą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach projektu posiadają procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem.
W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy PZP wnioskodawca powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy wnioskodawca przedstawi procedury wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ. Prosze o pomoc o co chodzi z tymi procedurami? Gdzie ich szukać?
Chcemy złozyc wniosek w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na modernizację i rozbudowę fotowoltaiki. W kryteriach oceny będzie sprawdzane czy wnioskodawca mogą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach projektu posiadają procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem. W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy PZP wnioskodawca powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy wnioskodawca przedstawi procedury wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ. Prosze o pomoc o co chodzi z tymi procedurami? Gdzie ich szukać?
0
2021-04-14 14:14 0

M.

Maciej .....

0

Najprawdopodobniej chodzi o potwierdzenie w wewnętrznym regulaminie stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku (rozdział 6.5 wytycznych).
Najprawdopodobniej chodzi o potwierdzenie w wewnętrznym regulaminie stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku (rozdział 6.5 wytycznych).
0
2021-04-15 12:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy