Forum


Powrót Termin związania z ofertą

A.

Anna .....

0

Wartość zamówienia powyżej 10 000 000 euro (dostawy)- łącznie z zamówieniem uzupełniającym (50%)
Wartość zamówienia podstawowego ok 8 500 000 euro
Jaki powinnam wybrać termin związania z ofertą 60 dni czy 90. Mnie się wydaje że odnoszę się do zamówienia podstawowego czyli 60 dni. Ale już sama nie jestem pewna. Proszę o podpowiedź.
Wartość zamówienia powyżej 10 000 000 euro (dostawy)- łącznie z zamówieniem uzupełniającym (50%) Wartość zamówienia podstawowego ok 8 500 000 euro Jaki powinnam wybrać termin związania z ofertą 60 dni czy 90. Mnie się wydaje że odnoszę się do zamówienia podstawowego czyli 60 dni. Ale już sama nie jestem pewna. Proszę o podpowiedź.
0
2016-05-11 08:24 0

AN

Anna Nyrek-Koczkodaj

1

Wartością zamówienia w tym przypadku jest wartość zamówienia podstawowego + wartość zamówienia uzupełniającego, czyli w efekcie 90 dniowy termin związania ofertą.
W wyroku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (sygn. akt. KIO/UZP 786/08) Izba zawarła, że: „Zamawiający, szacując wartość zamówienia, ma obowiązek wziąć pod uwagę najwyższą możliwą wartość (...).”
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 3 jeżeli zamawiający przewiduje (tak, jak w tym przypadku) udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
Wartością zamówienia w tym przypadku jest wartość zamówienia podstawowego + wartość zamówienia uzupełniającego, czyli w efekcie 90 dniowy termin związania ofertą. W wyroku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (sygn. akt. KIO/UZP 786/08) Izba zawarła, że: „Zamawiający, szacując wartość zamówienia, ma obowiązek wziąć pod uwagę najwyższą możliwą wartość (...).” Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 3 jeżeli zamawiający przewiduje (tak, jak w tym przypadku) udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
0
2016-05-12 09:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy