Forum


Powrót Podwykonawca czy zasób trzeci

A.

Anna .....

0

Czy korzystanie z zasobów innych podmiotów na podstawie art.26 ust 2b jest tożsame z podwykonawcą?
Czy korzystanie z zasobów innych podmiotów na podstawie art.26 ust 2b jest tożsame z podwykonawcą?
0
2016-05-11 10:59 0

A.

Agnieszka .....

10

Jeżeli Wykonawca spełniając warunki udziału w postępowaniu (art. 22 PZP ust. 1 pkt. 2,3,4) powołuje się na zasoby innego podmiotu to należałoby uznać, iż podmiot ten ponosi solidarną odpowiedzialność w zakresie zobowiązanym i w przypadku w szczególności doświadczenia staje się podwykonawcą.
Odwołanie się do zasobów innego podmiotu jest dopuszczalne pod warunkiem, że Wykonawca rzeczywiście będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia (arg. z art. 26 ust. 2b zd. 2 ustawy PZP). Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13 marca 2014 r., o sygnaturze KIO 400/14 „W razie powołania się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, podmiot ten powinien wziąć udział w wykonaniu zamówienia. Udział innego podmiotu w wykonaniu zamówienia nie musi polegać jednak wyłącznie na podwykonawstwie, lecz może nastąpić w każdej dozwolonej przez prawo formie”.
Zamawiający nie może wymagać podjęcia określonej współpracy przez Wykonawcę i podmiot trzeci, który udostępni Wykonawcy swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, w tym nie może wymagać podpisania umowy o podwykonawstwo. Podstawą do udostępnienia zasobu jest stosunek prawny pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim, z tym, że ustawa nie stawia żadnych wymogów odnośnie charakteru stosunku łączącego te dwa podmioty. Podmiot trzeci może zatem być nie tylko podwykonawcą Wykonawcy. Wykonawcę i podmiot trzeci mogą wiązać stosunki korporacyjne (np. spółka matka udostępnia swój potencjał spółce córce) jak również umowy cywilnoprawne (np. umowa najmu etc.).
Jeżeli Wykonawca spełniając warunki udziału w postępowaniu (art. 22 PZP ust. 1 pkt. 2,3,4) powołuje się na zasoby innego podmiotu to należałoby uznać, iż podmiot ten ponosi solidarną odpowiedzialność w zakresie zobowiązanym i w przypadku w szczególności doświadczenia staje się podwykonawcą. Odwołanie się do zasobów innego podmiotu jest dopuszczalne pod warunkiem, że Wykonawca rzeczywiście będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia (arg. z art. 26 ust. 2b zd. 2 ustawy PZP). Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13 marca 2014 r., o sygnaturze KIO 400/14 „W razie powołania się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, podmiot ten powinien wziąć udział w wykonaniu zamówienia. Udział innego podmiotu w wykonaniu zamówienia nie musi polegać jednak wyłącznie na podwykonawstwie, lecz może nastąpić w każdej dozwolonej przez prawo formie”. Zamawiający nie może wymagać podjęcia określonej współpracy przez Wykonawcę i podmiot trzeci, który udostępni Wykonawcy swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, w tym nie może wymagać podpisania umowy o podwykonawstwo. Podstawą do udostępnienia zasobu jest stosunek prawny pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim, z tym, że ustawa nie stawia żadnych wymogów odnośnie charakteru stosunku łączącego te dwa podmioty. Podmiot trzeci może zatem być nie tylko podwykonawcą Wykonawcy. Wykonawcę i podmiot trzeci mogą wiązać stosunki korporacyjne (np. spółka matka udostępnia swój potencjał spółce córce) jak również umowy cywilnoprawne (np. umowa najmu etc.).
1
2016-05-11 21:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy