Forum


Powrót Wykaz usług

D.

Dawid .....

0

Witam. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona został wezwany do złożenia wykazu usług, z którego miało wynikać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał lub wykonuje dwie usługi (umowy) polegające na serwisie systemów informatycznych, z których korzysta minimum 100 użytkowników, z załączeniem dowodu potwierdzającego, że usługi zostały/są wykonywane należycie.
Wykonawca wypełniając wykaz usług podał wszystkie dane, ale z dołączonych referencji nie wynika np. że z usług korzystało minimum 100 użytkowników. Czy uznać takie działanie Wykonawcy?
Witam. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona został wezwany do złożenia wykazu usług, z którego miało wynikać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał lub wykonuje dwie usługi (umowy) polegające na serwisie systemów informatycznych, z których korzysta minimum 100 użytkowników, z załączeniem dowodu potwierdzającego, że usługi zostały/są wykonywane należycie. Wykonawca wypełniając wykaz usług podał wszystkie dane, ale z dołączonych referencji nie wynika np. że z usług korzystało minimum 100 użytkowników. Czy uznać takie działanie Wykonawcy?
1
2016-11-28 07:31 0

A.

Alicja .....

47

Z referencji nie musi wynikać ile użytkowników korzystało z usług. Referencje mają potwierdzać należyte wykonanie wykonanie usług. Wykonawca, składając wykaz, oświadcza jaka ilość korzystała z usług. Jeżeli zamawiający ma jakieś wątpliwości zawsze może zwrócić się do poprzedniego zamawiającego i zapytać np. ile użytkowników korzystało z usług.
Z referencji nie musi wynikać ile użytkowników korzystało z usług. Referencje mają potwierdzać należyte wykonanie wykonanie usług. Wykonawca, składając wykaz, oświadcza jaka ilość korzystała z usług. Jeżeli zamawiający ma jakieś wątpliwości zawsze może zwrócić się do poprzedniego zamawiającego i zapytać np. ile użytkowników korzystało z usług.
1
2016-11-28 08:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy