Forum


Powrót Źle wypełniony JEDZ

A.

Anna .....

0

Co zrobić w sytuacji, kiedy Wykonawca źle wypełnił JEDZ w części C (przy wykazie dostaw)? Zamawiający wymagał min. 1 dostawę na 2 000 000 zł, a wykonawca wskazał 3 dostawy na dużo mniejsze kwoty. Wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 do poprawienia?
Co zrobić w sytuacji, kiedy Wykonawca źle wypełnił JEDZ w części C (przy wykazie dostaw)? Zamawiający wymagał min. 1 dostawę na 2 000 000 zł, a wykonawca wskazał 3 dostawy na dużo mniejsze kwoty. Wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 do poprawienia?
1
2016-11-28 12:31 0

A.

Anna .....

16

Wg mnie to chyba nie znaczy, że źle wypełnił JEDZ, tylko, że po prostu nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu (oświadczył wprost), dlatego bym wykluczyła (art. 24 ust. 1 pkt 12).
Wg mnie to chyba nie znaczy, że źle wypełnił JEDZ, tylko, że po prostu nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu (oświadczył wprost), dlatego bym wykluczyła (art. 24 ust. 1 pkt 12).
1
2016-11-28 12:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy