Forum


Powrót Postępowanie na gaz

D.

Dominika .....

0

Mam pytanie jak prawidłowo oszacować zamówienie i zrealizować postępowanie, którego składnikiem głównym będą opłaty przesyłowe za gaz, a składnikiem dodatkowym będzie jego dostawa , która będzie zabezpieczała interesy zamawiającego tylko w przypadku awarii. Umowa będzie przewidywała ilość jednostek , które zostaną zakupione ale mogą zostać nie wykorzystane ze względu na posiadane przez zamawiającego własne źródło gazu (wart. szacunkowa dla dostawy jest większa niż dla przesyłu). Więć jedyne pewne koszty stanowi przesył. Z mojego szacunku wynika ,ze umowa krótkoterminowa bo obowiązująca przez okres 3 mc wyniosłaby łącznie dla przesyłu i dostawy poniżej 30.000 euro. Czy w takim przypadku uzasadnione jest podpisanie umowy tylko z jednym Wykonawcą, bez wykonywania jakiejkolwiek procedury.
Mam pytanie jak prawidłowo oszacować zamówienie i zrealizować postępowanie, którego składnikiem głównym będą opłaty przesyłowe za gaz, a składnikiem dodatkowym będzie jego dostawa , która będzie zabezpieczała interesy zamawiającego tylko w przypadku awarii. Umowa będzie przewidywała ilość jednostek , które zostaną zakupione ale mogą zostać nie wykorzystane ze względu na posiadane przez zamawiającego własne źródło gazu (wart. szacunkowa dla dostawy jest większa niż dla przesyłu). Więć jedyne pewne koszty stanowi przesył. Z mojego szacunku wynika ,ze umowa krótkoterminowa bo obowiązująca przez okres 3 mc wyniosłaby łącznie dla przesyłu i dostawy poniżej 30.000 euro. Czy w takim przypadku uzasadnione jest podpisanie umowy tylko z jednym Wykonawcą, bez wykonywania jakiejkolwiek procedury.
1
2016-11-28 14:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy