Forum


Powrót przedmiot zamówienia na wdrożenie informatyczne

G.

Grzegorz .....

1

Zamawiający chce dokonać wdrożenia informatycznego: zakupić, zainstalować oprogramowanie do prowadzenia konkretnych rodzajów spraw (1), przeszkolić pracowników z jego obsługi - instruktaż, warsztaty, doradztwo (2). Oprogramowanie ma swoje wymogi, w związku z czym zakupiony będzie serwer (3), a że zamawiający będzie więcej skanował, to przyda się skaner (4) i drukarka kodów kreskowych (5). Ponadto dobrze by było przeprowadzić szkolenia (6) nie związane tak z wdrożeniem, jak z innymi sprawami, które są trochę związane z nowym sposobem załatwiania spraw, niejako jakby na ich marginesie, które sprawią że urzędnicy będą lepiej rozumieli temat, jak np. bezpieczeństwo w sieci, elektroniczne załatwianie spraw, badanie satysfakcji klienta z wykorzystaniem strony internetowej (7)

Pytanie: czy ww. zakresy tematyczne, oznaczone 1-7, będą wiązały się w jeden przedmiot zamówienia. Głównie chodzi o serwer i szkolenia prawno-informatyczne, nie te instruktażowe. Za przemawiają względy połączeń funkcjonalnych między ww. częściami, wspólne przeznaczenie rozumiane jako sukces wdrożenia. Z kolei przeciw można argumentować w ten sposób, że jest różne przeznaczenie sensu stricto, różni wykonawcy co do zasady. Jestem ciekaw opinii.

P.S. Znam opinię UZP co do szacowania wartości zamówienia w projektach oraz publikację dot. zamówień informatycznych, zamiast odsyłania do nich proszę o bardziej konkretne porady :)
Zamawiający chce dokonać wdrożenia informatycznego: zakupić, zainstalować oprogramowanie do prowadzenia konkretnych rodzajów spraw (1), przeszkolić pracowników z jego obsługi - instruktaż, warsztaty, doradztwo (2). Oprogramowanie ma swoje wymogi, w związku z czym zakupiony będzie serwer (3), a że zamawiający będzie więcej skanował, to przyda się skaner (4) i drukarka kodów kreskowych (5). Ponadto dobrze by było przeprowadzić szkolenia (6) nie związane tak z wdrożeniem, jak z innymi sprawami, które są trochę związane z nowym sposobem załatwiania spraw, niejako jakby na ich marginesie, które sprawią że urzędnicy będą lepiej rozumieli temat, jak np. bezpieczeństwo w sieci, elektroniczne załatwianie spraw, badanie satysfakcji klienta z wykorzystaniem strony internetowej (7) Pytanie: czy ww. zakresy tematyczne, oznaczone 1-7, będą wiązały się w jeden przedmiot zamówienia. Głównie chodzi o serwer i szkolenia prawno-informatyczne, nie te instruktażowe. Za przemawiają względy połączeń funkcjonalnych między ww. częściami, wspólne przeznaczenie rozumiane jako sukces wdrożenia. Z kolei przeciw można argumentować w ten sposób, że jest różne przeznaczenie sensu stricto, różni wykonawcy co do zasady. Jestem ciekaw opinii. P.S. Znam opinię UZP co do szacowania wartości zamówienia w projektach oraz publikację dot. zamówień informatycznych, zamiast odsyłania do nich proszę o bardziej konkretne porady :)
1
2016-11-28 22:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy