Forum


Powrót Informacja z KRK

K.

Katarzyna .....

24

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zażądaliśmy Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert .
Wykonawca na wezwanie złożył KRK dla firmy, dla Zarządu Spółki, dla Członków Rady Nadzorczej i Prokurentów, ale mam następujące uwagi do złożonych dokumentów:
1. wystawione są po dacie składania ofert,
2. dwie osoby mieszkają poza terenem RP,
Co powinnam w tej sytuacji zrobić?
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zażądaliśmy Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert . Wykonawca na wezwanie złożył KRK dla firmy, dla Zarządu Spółki, dla Członków Rady Nadzorczej i Prokurentów, ale mam następujące uwagi do złożonych dokumentów: 1. wystawione są po dacie składania ofert, 2. dwie osoby mieszkają poza terenem RP, Co powinnam w tej sytuacji zrobić?
1
2016-11-29 06:45 0

W.

Walentyna .....

20

W tym przypadku dokument z KRK wystawiony jest prawidłowo bo wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert .
W przypadku osób mieszkających poza terenem RP to określa § 7.3 Rozporządzenia w sprawie rodz. dokumentów.
W tym przypadku dokument z KRK wystawiony jest prawidłowo bo wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert . W przypadku osób mieszkających poza terenem RP to określa § 7.3 Rozporządzenia w sprawie rodz. dokumentów.
1
2016-11-29 08:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy