Forum


Powrót Sposób składania ofert - Zasada konkurencyjności

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry,
jesteśmy zamawiającym sektorowym i dotychczas zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł do progów unijnych (dla sektorowca) ogłaszaliśmy zgodnie z zasadą konkurencyjności i publikowaliśmy w Bazie konkurencyjności oraz na naszej stronie www. W zapytaniu ofertowym wymagaliśmy, aby oferty były składane tradycyjnie, w formie papierowej w oznakowanych kopertach. Opisywaliśmy zasady przygotowania ofert analogicznie do ustawy PZP sprzed 2020 r. (oryginały dokumentów, poświadczanie za zgodność).
W wytycznych oraz regulaminie zamówień współfinansowanych nie ma ściśle określonej formy, w jakiej mają być składane oferty (np. formy papierowej).
Obecnie Baza konkurencyjności pozwala na składanie ofert za jej pośrednictwem (elektronicznie).

Chcemy trochę odformalizować nasze postępowania i w związku z tym, czy możemy w zapytaniu ofertowym dopuścić składanie ofert np. elektronicznie w formie skanów na adres e-mail oraz za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (bez obowiązku kwalifikowanych podpisów elektronicznych i pozostałych rygorów). ? Czy nie będzie to podważone przez kontrolę lub traktowane jako nieprawidłowość ?
Dzień dobry, jesteśmy zamawiającym sektorowym i dotychczas zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł do progów unijnych (dla sektorowca) ogłaszaliśmy zgodnie z zasadą konkurencyjności i publikowaliśmy w Bazie konkurencyjności oraz na naszej stronie www. W zapytaniu ofertowym wymagaliśmy, aby oferty były składane tradycyjnie, w formie papierowej w oznakowanych kopertach. Opisywaliśmy zasady przygotowania ofert analogicznie do ustawy PZP sprzed 2020 r. (oryginały dokumentów, poświadczanie za zgodność). W wytycznych oraz regulaminie zamówień współfinansowanych nie ma ściśle określonej formy, w jakiej mają być składane oferty (np. formy papierowej). Obecnie Baza konkurencyjności pozwala na składanie ofert za jej pośrednictwem (elektronicznie). Chcemy trochę odformalizować nasze postępowania i w związku z tym, czy możemy w zapytaniu ofertowym dopuścić składanie ofert np. elektronicznie w formie skanów na adres e-mail oraz za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (bez obowiązku kwalifikowanych podpisów elektronicznych i pozostałych rygorów). ? Czy nie będzie to podważone przez kontrolę lub traktowane jako nieprawidłowość ?
0
2021-05-12 11:05 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Można zbierać oferty tylko na samą bazę i e-maila, zamawiający decyduje. Po to wprowadzili żeby to uprościć, nie stosujemy ustawy pzp to forma dowolna.
Można zbierać oferty tylko na samą bazę i e-maila, zamawiający decyduje. Po to wprowadzili żeby to uprościć, nie stosujemy ustawy pzp to forma dowolna.
0
2021-05-12 11:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy