Forum


Powrót usługi społeczne

RS

Renata Sikorska

0

Jestem pracownikiem OPS, którego jednym z działów jest Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Do zadań Zespołu należy wydawanie interesantom orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są przez komisje orzekające w skład, których wchodzą między innymi lekarze różnych specjalności, którzy zatrudniani są na umowy zlecenia. Moje pytanie: czy usługę udziału w posiedzeniach oraz wydawanie orzeczeń można zaliczyć do usług społecznych?
Jestem pracownikiem OPS, którego jednym z działów jest Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Do zadań Zespołu należy wydawanie interesantom orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są przez komisje orzekające w skład, których wchodzą między innymi lekarze różnych specjalności, którzy zatrudniani są na umowy zlecenia. Moje pytanie: czy usługę udziału w posiedzeniach oraz wydawanie orzeczeń można zaliczyć do usług społecznych?
0
2016-11-29 11:02 0

D.

Dorota .....

0

usługi społeczne wymienione są w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, proszę dokładnie przeanalizować czy Pani usługa znajduje się w katalogu usług znajdujących się w przywołanym załączniku
usługi społeczne wymienione są w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, proszę dokładnie przeanalizować czy Pani usługa znajduje się w katalogu usług znajdujących się w przywołanym załączniku
1
2016-11-30 16:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy