Forum


Powrót odwołanie

A.

Anna .....

30

Witam,
kiedy Wykonawca może złożyć odwołanie na opis przedmiotu zamówienia???
Witam, kiedy Wykonawca może złożyć odwołanie na opis przedmiotu zamówienia???
1
2016-11-29 13:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W ciagu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - zamówienia powyżej progu a w przypadku zamówień poniżej progu w ciągu 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
W ciagu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - zamówienia powyżej progu a w przypadku zamówień poniżej progu w ciągu 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
1
2016-11-29 14:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy