Forum


Powrót Część IV C pkt. 12 JEDZ

E.

Emil .....

0

witam!
proszę mnie utwierdzić w przekonaniu, że ww. punkt dotyczy starego oświadczenia o: posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot do obrotu na terenie RP (wyroby medyczne - np. CE, dekl zgodnosci, powiadomienie)

Zamawiajacy w postepowaniu powyżej progów chce abym oddzielne oświadczenie?!, o wskazanej tresci, dodał do oferty. jednakże we wskazanych przetargach unijnych jedynym oświadczeniem winien być JEDZ a miejsce wskazane w tytule mego zapytania powinno wyczerpac jego prośbę - czyż nie?! ;)

dzięki :)
witam! proszę mnie utwierdzić w przekonaniu, że ww. punkt dotyczy starego oświadczenia o: posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot do obrotu na terenie RP (wyroby medyczne - np. CE, dekl zgodnosci, powiadomienie) Zamawiajacy w postepowaniu powyżej progów chce abym oddzielne oświadczenie?!, o wskazanej tresci, dodał do oferty. jednakże we wskazanych przetargach unijnych jedynym oświadczeniem winien być JEDZ a miejsce wskazane w tytule mego zapytania powinno wyczerpac jego prośbę - czyż nie?! ;) dzięki :)
0
2016-11-30 09:44 0

G.

Grzegorz .....

0

Oświadczenie o posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu to oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia.
Element ten reguluje rozporządzenie ministra rozwoju z dn. 26.07.2016r.
Wymóg przedłożenia ww. oświadczenia wydaje się zasadny.
Oświadczenie o posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu to oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia. Element ten reguluje rozporządzenie ministra rozwoju z dn. 26.07.2016r. Wymóg przedłożenia ww. oświadczenia wydaje się zasadny.
1
2016-12-07 10:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy