Forum


Powrót JEDZ dla S.C.

E.

Edyta .....

0

Czy JEDZ dla S.C. składają wszyscy wspólnicy spółki osobno, czy tylko jeden dla całej spółki?
Czy JEDZ dla S.C. składają wszyscy wspólnicy spółki osobno, czy tylko jeden dla całej spółki?
1
2016-12-01 12:44 0

PB

Patrycja Bolkowska

0

Moim zdaniem podpisują wszyscy wspólnicy.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 865 KC [Prowadzenie spraw spółki]§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.
§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Podpisanie umowy jest czynnością, która wykracza poza zakres zwykłego zarządu spółki, gdyż zmienia stosunki finansowe spółki.
Moim zdaniem podpisują wszyscy wspólnicy. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 865 KC [Prowadzenie spraw spółki]§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. § 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. § 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. Podpisanie umowy jest czynnością, która wykracza poza zakres zwykłego zarządu spółki, gdyż zmienia stosunki finansowe spółki.
0
2016-12-02 09:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy