Forum


Powrót Podwykonawstwo

A.

Anna .....

29

Co robić w sytuacji, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca miał wskazać nazwy podwykonawców a napisał , ze jeszcze na etapie sporządzania oferty nazwy firm podwykonawców nie są mu znane-i zaznaczył tylko w jakim zakresie będzie podwykonawstwo???
Co robić w sytuacji, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca miał wskazać nazwy podwykonawców a napisał , ze jeszcze na etapie sporządzania oferty nazwy firm podwykonawców nie są mu znane-i zaznaczył tylko w jakim zakresie będzie podwykonawstwo???
1
2016-12-05 14:18 0

A.

Alicja .....

47

Na etapie składania oferty wykonawca nie musi podawać nazw i adresów podwykonawców jeżeli nie powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Może tylko podać zakres planowanej części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom.
Na etapie składania oferty wykonawca nie musi podawać nazw i adresów podwykonawców jeżeli nie powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Może tylko podać zakres planowanej części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom.
1
2016-12-05 14:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy