Forum


Powrót Zamówienia IN HOUSE po 1.01.2017r.

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Czy ktoś planuje udzielić w procedurze unijnej zamówienia z wolnej ręki w ramach in house na nowych zasadach po 1.01.2017r.? Chodzi o obowiązek zamieszczenia na stronie BIP informacji (art. 67 ust.11) która ma zawierać m.in. datę opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, tylko na taką publikację trzeba czekać kilka dni. Natomiast zawrzeć umowę można najszybciej po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na BIP. Więc procedura się dodatkowo wydłuża.
Czy ktoś planuje udzielić w procedurze unijnej zamówienia z wolnej ręki w ramach in house na nowych zasadach po 1.01.2017r.? Chodzi o obowiązek zamieszczenia na stronie BIP informacji (art. 67 ust.11) która ma zawierać m.in. datę opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, tylko na taką publikację trzeba czekać kilka dni. Natomiast zawrzeć umowę można najszybciej po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na BIP. Więc procedura się dodatkowo wydłuża.
1
2016-12-06 10:00 0

M.

Malwina .....

24

Najprawdopodobniej będziemy zainteresowani udzieleniem tego typu zamówień. Te terminy nie będą należały do najkrótszych ale zamówienia zostaną udzielone swoim spółkom ;). Jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to czy występujecie do swoich spółek z zapytaniem ile % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego nad nią kontrolę czy też z Waszych wewnętrznych dokumentów wynikają te informacje ?
Najprawdopodobniej będziemy zainteresowani udzieleniem tego typu zamówień. Te terminy nie będą należały do najkrótszych ale zamówienia zostaną udzielone swoim spółkom ;). Jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to czy występujecie do swoich spółek z zapytaniem ile % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego nad nią kontrolę czy też z Waszych wewnętrznych dokumentów wynikają te informacje ?
1
2016-12-07 11:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy