Forum


Powrót Unieważnienie po ofertach dodatkowych

MJ

Marta Jurczak-Serdacka

0

W związku z wezwaniem wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na podst. art. 91 ust. 4 (kryteria oceny ofert: cena, termin dostawy). Wykonawcy ponownie zaoferowali tą samą cenę oraz termin dostawy, co uniemożliwia wybranie oferty najkorzystniejszej. Na jakiej podstawie powinnam unieważnić postępowanie skoro art. 93 ust. 5 mówi o unieważnieniu postępowania w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 (w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena...) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
W związku z wezwaniem wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na podst. art. 91 ust. 4 (kryteria oceny ofert: cena, termin dostawy). Wykonawcy ponownie zaoferowali tą samą cenę oraz termin dostawy, co uniemożliwia wybranie oferty najkorzystniejszej. Na jakiej podstawie powinnam unieważnić postępowanie skoro art. 93 ust. 5 mówi o unieważnieniu postępowania w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 (w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena...) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
0
2016-12-06 11:53 0

M.

Marek .....

1

Jak dla mnie to jest bubel ustawodawcy. Zaiste ustawodawca pamiętał o przesłankach dla unieważnień przetargów z kryterium oceny ofert - najniższą cena, natomiast zapomniał o tych z pozacenowymi kryteriami. W tym przypadku mimo wszystko unieważniłbym z art. 93 ust. 5
Jak dla mnie to jest bubel ustawodawcy. Zaiste ustawodawca pamiętał o przesłankach dla unieważnień przetargów z kryterium oceny ofert - najniższą cena, natomiast zapomniał o tych z pozacenowymi kryteriami. W tym przypadku mimo wszystko unieważniłbym z art. 93 ust. 5
1
2016-12-12 14:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy