Forum


Powrót RNC kontra PEFRON I Urząd Pracy - Prośba

J.

Jacek .....

0

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny.
Wykonawca odpowiedział, że przy realizacji zamówienia ubiegał się będzie o pomoc publiczną tj. o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON oraz że będzie chciał pozyskać pracowników z Urzędu Pracy w ramach form aktywizacji i w związku z tym powstaną miejsca pracy objęte refundacjami.
Natomiast z opinii UZP jasno wynika, że: „Zamawiający mogą dla przykładu uzyskiwać dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.). W tym kontekście ważne jest podkreślenie, że wykonawca może uzasadnić niskie koszty pracy pomocą publiczną, która została mu przyznaną, a nie zamiarem ubiegania się o taką pomoc. Jedynie w takim przypadku możliwe jest bowiem definitywne ustalenie udziału wykonawcy w ponoszeniu kosztów wynagrodzenia pracowników, względem których przyznawane jest dofinansowanie, a informacja ta jest niezbędna dla zamawiającego w procesie oceny czy cena lub koszt są rażąco niskie.”
W tym przypadku wykonawca pisząc o zamiarze nie tłumaczy dostatecznie niskiej ceny.
Pytanie mam czy dysponują Państwo jakimiś wyrokami sądów bądź orzeczeniami KIO w podobnych sprawach.
Dzień dobry. W odpowiedzi na wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny. Wykonawca odpowiedział, że przy realizacji zamówienia ubiegał się będzie o pomoc publiczną tj. o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON oraz że będzie chciał pozyskać pracowników z Urzędu Pracy w ramach form aktywizacji i w związku z tym powstaną miejsca pracy objęte refundacjami. Natomiast z opinii UZP jasno wynika, że: „Zamawiający mogą dla przykładu uzyskiwać dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.). W tym kontekście ważne jest podkreślenie, że wykonawca może uzasadnić niskie koszty pracy pomocą publiczną, która została mu przyznaną, a nie zamiarem ubiegania się o taką pomoc. Jedynie w takim przypadku możliwe jest bowiem definitywne ustalenie udziału wykonawcy w ponoszeniu kosztów wynagrodzenia pracowników, względem których przyznawane jest dofinansowanie, a informacja ta jest niezbędna dla zamawiającego w procesie oceny czy cena lub koszt są rażąco niskie.” W tym przypadku wykonawca pisząc o zamiarze nie tłumaczy dostatecznie niskiej ceny. Pytanie mam czy dysponują Państwo jakimiś wyrokami sądów bądź orzeczeniami KIO w podobnych sprawach.
1
2016-12-06 12:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy