Forum


Powrót woda i ścieki zamówienie z wolnej ręki poniżej 135 tyś. euro

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Częste prowadzone postępowanie przez zamawiających. Jeśli ktoś prowadził albo będzie prowadzić po nowelizacji poniżej progów zamówienie z wolnej ręki na wodę i ścieki.
Zamówienie będzie udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1):
-dostawa wody i odprowadzanie ścieków przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 68 ust. 2, wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
A co z oświadczeniem stwierdzających brak podstawy do wykluczenia?
I kiedy muszę dać ogłoszenie ex ante?
Częste prowadzone postępowanie przez zamawiających. Jeśli ktoś prowadził albo będzie prowadzić po nowelizacji poniżej progów zamówienie z wolnej ręki na wodę i ścieki. Zamówienie będzie udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1): -dostawa wody i odprowadzanie ścieków przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 68 ust. 2, wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. A co z oświadczeniem stwierdzających brak podstawy do wykluczenia? I kiedy muszę dać ogłoszenie ex ante?
0
2016-12-06 17:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy