Forum


Powrót art. 29 ust 3a umowa o pracę

A.

Anna .....

1

Składam wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Czy osoby wymienione w wykazie osób do realizacji, muszą być zatrudnione na umowę o pracę w momencie składania wniosku? Czy możemy wpisać, że będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w momencie wygrania tematu?
Składam wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Czy osoby wymienione w wykazie osób do realizacji, muszą być zatrudnione na umowę o pracę w momencie składania wniosku? Czy możemy wpisać, że będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w momencie wygrania tematu?
1
2016-12-07 07:01 0

M.

Magdalena .....

4

muszą być zatrudnione w momencie realizacji zamówienia
muszą być zatrudnione w momencie realizacji zamówienia
1
2016-12-07 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy