Forum


Powrót kontrola - problem z uprawnieniami

E.

Edyta .....

3

Wymagaliśmy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej „bez ograniczeń” lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Kierownik budowy ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (Stwierdzenie przygotowania
zawodowego z 1985 r. ) w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem
linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych: budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków, budowli nie będących budynkami.
Czytam wyroki i niestety wychodzi na to, że to uprawnienia z ograniczeniami. Kontrola pyta jak zweryfikowaliśmy, że to uprawnienia bez ograniczeń. Miał ktoś podobny przypadek? Jak im się wytłumaczyć? Generalnie do oferty uprawnienia nie były załączone - do oferty tylko oświadczenie ze wskazaniem doświadczenia, kwalifikacji itp.
Wymagaliśmy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej „bez ograniczeń” lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Kierownik budowy ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (Stwierdzenie przygotowania zawodowego z 1985 r. ) w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych: budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków, budowli nie będących budynkami. Czytam wyroki i niestety wychodzi na to, że to uprawnienia z ograniczeniami. Kontrola pyta jak zweryfikowaliśmy, że to uprawnienia bez ograniczeń. Miał ktoś podobny przypadek? Jak im się wytłumaczyć? Generalnie do oferty uprawnienia nie były załączone - do oferty tylko oświadczenie ze wskazaniem doświadczenia, kwalifikacji itp.
0
2021-06-14 21:20 0

M.

Monika .....

21

A w ogóle na jakimś późniejszym etapie wymagaliście kserokopii uprawnień? Ja jeżeli chcę, aby uprawnienia były wskazane w wykazie osób, to nawet jak wykonawca wpisze tam odpowiednie numery, to nie weryfikuje ich później w jakiś inny sposób, tylko zakładam, że wykonawca oświadczył prawdę.
A w ogóle na jakimś późniejszym etapie wymagaliście kserokopii uprawnień? Ja jeżeli chcę, aby uprawnienia były wskazane w wykazie osób, to nawet jak wykonawca wpisze tam odpowiednie numery, to nie weryfikuje ich później w jakiś inny sposób, tylko zakładam, że wykonawca oświadczył prawdę.
0
2021-06-24 10:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy