Forum


Powrót trybik z wolnej ręki poniżej

A.

Anna .....

Fachowiec 133

Pomóżcie
Zamówienie będzie udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1):
-dostawa wody i odprowadzanie ścieków przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 68 ust. 2, wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
A co z oświadczeniem stwierdzających brak podstawy do wykluczenia?
I kiedy muszę dać ogłoszenie ex ante?
Pomóżcie Zamówienie będzie udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1): -dostawa wody i odprowadzanie ścieków przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 68 ust. 2, wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. A co z oświadczeniem stwierdzających brak podstawy do wykluczenia? I kiedy muszę dać ogłoszenie ex ante?
1
2016-12-07 17:09 0

K.

Katarzyna .....

1

Ja w takiej sytuacji prosiłam również o złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy nie masz obowiązku zamieszczać ale musisz zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ja w takiej sytuacji prosiłam również o złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy nie masz obowiązku zamieszczać ale musisz zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
1
2016-12-08 06:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy