Forum


Powrót Art. 92 informacja o wyborze...

G.

Grażyna .....

0

Jakoś niezrozumiałe dla mnie, że informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty może dotyczyć tylko tej czynności, a na wcześniejszych etapach można zająć się wykluczeniem bądź odrzuceniem, oczywiście niezwłocznie informując wykonawcę. Po każdej z tych czynności osobno musimy odczekać 5 lub 10 dni na ewentualne odwołanie, co zdecydowanie wpłynie na wydłużenie całej procedury. Jakiś sens jednak ustawodawca nadał zapisując, że \"zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania\". Proszę Was o wszelkie opinie.
Jakoś niezrozumiałe dla mnie, że informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty może dotyczyć tylko tej czynności, a na wcześniejszych etapach można zająć się wykluczeniem bądź odrzuceniem, oczywiście niezwłocznie informując wykonawcę. Po każdej z tych czynności osobno musimy odczekać 5 lub 10 dni na ewentualne odwołanie, co zdecydowanie wpłynie na wydłużenie całej procedury. Jakiś sens jednak ustawodawca nadał zapisując, że \"zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania\". Proszę Was o wszelkie opinie.
1
2016-12-08 12:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wprowadzona w Pzp klauzula "standstill dotyczy ochrony wykonawców przez zawarciem umowy przed upływem okresu na wniesienie środków ochrony prawnej. Klauzula ta dotyczy umowy, ale nie innych czynności zamawiającego. Jeśli zamawiający odrzuci ofertę ze względu na np brak wymaganego wadium, wykonawca ma prawo w określonym terminie do wniesienia odwołania, jednak nie oznacza to że zamawiający nie wykonuje innych czynności i "zawiesza" postępowanie. Dalej może badać, oceniać inne oferty, dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty itp. Nie może jednak zawrzeć umowy przed upływem okresu na wniesienie odwołania.
Wprowadzona w Pzp klauzula "standstill dotyczy ochrony wykonawców przez zawarciem umowy przed upływem okresu na wniesienie środków ochrony prawnej. Klauzula ta dotyczy umowy, ale nie innych czynności zamawiającego. Jeśli zamawiający odrzuci ofertę ze względu na np brak wymaganego wadium, wykonawca ma prawo w określonym terminie do wniesienia odwołania, jednak nie oznacza to że zamawiający nie wykonuje innych czynności i "zawiesza" postępowanie. Dalej może badać, oceniać inne oferty, dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty itp. Nie może jednak zawrzeć umowy przed upływem okresu na wniesienie odwołania.
1
2016-12-08 13:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy