Forum


Powrót dodatkowe oswiadczenia w procedurze unijnej

G.

Grażyna .....

1

Mamy zamiar kupic samochody w procedurze unijnej.
W SIWZ są wymagane odpowiednie parametry techniczne samochodów.
Jak mam sprawdzić na etapie składania ofert, że Wykonawca zaoferował mi samochody o takich właśnie parametrach?
Czy mogę żądać dołączenia do oferty wykazu oferowanych parametrów, czy wystarczy zapis w Formularzu ofertowym, ze Wykonawca oświadcza iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego?
Mamy zamiar kupic samochody w procedurze unijnej. W SIWZ są wymagane odpowiednie parametry techniczne samochodów. Jak mam sprawdzić na etapie składania ofert, że Wykonawca zaoferował mi samochody o takich właśnie parametrach? Czy mogę żądać dołączenia do oferty wykazu oferowanych parametrów, czy wystarczy zapis w Formularzu ofertowym, ze Wykonawca oświadcza iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego?
1
2016-12-09 07:34 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 380

Możecie wymagać aby w ofercie lu jej załączniku wskazał jakie parametry ma pojazd i porównać czy są zgodne z wymaganiami zamawiającego. Można oczywiście żądać dokumentu posługując się wskazaniami rozporządzenia w sprawie dokumentów, tylko trzeba wiedzieć jaki dokument (raczej nie próbka) potwierdzi wszystkie wymagania.
Na marginesie trzeba również pamiętać w tym postępowaniu o rozporządzeniu PRM w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych
Możecie wymagać aby w ofercie lu jej załączniku wskazał jakie parametry ma pojazd i porównać czy są zgodne z wymaganiami zamawiającego. Można oczywiście żądać dokumentu posługując się wskazaniami rozporządzenia w sprawie dokumentów, tylko trzeba wiedzieć jaki dokument (raczej nie próbka) potwierdzi wszystkie wymagania. Na marginesie trzeba również pamiętać w tym postępowaniu o rozporządzeniu PRM w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych
0
2016-12-09 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy