Forum


Powrót dokumenty po wybraniu oferty najkorzystniejszej

A.

Anna .....

29

Witam,
Wykonawca miał w terminie 5 dni dostarczyć oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne to z jaką data składa to oświadczenie????
Witam, Wykonawca miał w terminie 5 dni dostarczyć oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne to z jaką data składa to oświadczenie????
1
2016-12-09 11:22 0

W.

Wiesława .....

6

Z datą złożenia tego dokumentu oświadcza o braku wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Z datą złożenia tego dokumentu oświadcza o braku wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
1
2016-12-09 11:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy