Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki

H.

Hubert .....

21

Witam. Mam obecnie taką sytuację i prosiłbym o pomoc w rozwianiu wątpliwości:
1) pierwszy przetarg nieograniczony składający się z dwóch części (poniżej progu UE) - wykonawcy nie złożyli ofert na żadną z części - unieważnienie.
2) drugi przetarg nieograniczony składający się z dwóch części (poniżej progu UE) - 1 część brak ofert - unieważnienie, 2 część - jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę jaką Z. zamierzał przeznaczyć - unieważnienie.
Czy w przywołanej wyżej sytuacji Zamawiający może przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki na obydwie części czy tylko dla części 1 na którą nie złożono żadnej oferty ?
Witam. Mam obecnie taką sytuację i prosiłbym o pomoc w rozwianiu wątpliwości: 1) pierwszy przetarg nieograniczony składający się z dwóch części (poniżej progu UE) - wykonawcy nie złożyli ofert na żadną z części - unieważnienie. 2) drugi przetarg nieograniczony składający się z dwóch części (poniżej progu UE) - 1 część brak ofert - unieważnienie, 2 część - jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę jaką Z. zamierzał przeznaczyć - unieważnienie. Czy w przywołanej wyżej sytuacji Zamawiający może przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki na obydwie części czy tylko dla części 1 na którą nie złożono żadnej oferty ?
1
2016-12-09 12:53 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zakładam, że oba postępowania dotyczyły tego samego przedmiotu zamówienia i pierwotne warunki nie uległy istotnej zmianie. Znowelizowany art 67 ust 1 pkt 4 Pzp pozwala na to, aby to drugie postępowanie mogło być przeprowadzone w trybie z wolnej ręki (nie złożono żadnej ofert). Zamawiający uznał jednak aby przeprowadzić je w PN. po tym postępowaniu sytuacja uległa zmianie gdyż w jednej części była oferta za cenę przewyższająca możliwości finansowe zamawiającego. Nie można mieć wątpliwości iż w części w której nie złożono ofert dopuszczalne jest kolejne postępowanie z wolnej ręki. W mej ocenie jednak nie dotyczy to drugiej części. Poprzednie postępowanie w tej części zostało unieważnione z innej przesłanki niż dopuszcza przepis
Zakładam, że oba postępowania dotyczyły tego samego przedmiotu zamówienia i pierwotne warunki nie uległy istotnej zmianie. Znowelizowany art 67 ust 1 pkt 4 Pzp pozwala na to, aby to drugie postępowanie mogło być przeprowadzone w trybie z wolnej ręki (nie złożono żadnej ofert). Zamawiający uznał jednak aby przeprowadzić je w PN. po tym postępowaniu sytuacja uległa zmianie gdyż w jednej części była oferta za cenę przewyższająca możliwości finansowe zamawiającego. Nie można mieć wątpliwości iż w części w której nie złożono ofert dopuszczalne jest kolejne postępowanie z wolnej ręki. W mej ocenie jednak nie dotyczy to drugiej części. Poprzednie postępowanie w tej części zostało unieważnione z innej przesłanki niż dopuszcza przepis
1
2016-12-09 13:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy