Forum


Powrót Porozumienie

RA

Roman Adamski

0

Czy możliwe jest podpisanie porozumienia (art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie minimalnego wynagrodzenia) dla umów zawartych na 12 miesięcy? (07.2016-06.2017). Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Moje wątpliwości związane są z art. 8 ust. 6 ww. ustawy. Argumenty z wniosku wykonawcy są zasadne. Negocjacje się odbyły.
Czy możliwe jest podpisanie porozumienia (art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie minimalnego wynagrodzenia) dla umów zawartych na 12 miesięcy? (07.2016-06.2017). Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Moje wątpliwości związane są z art. 8 ust. 6 ww. ustawy. Argumenty z wniosku wykonawcy są zasadne. Negocjacje się odbyły.
0
2016-12-13 07:08 0

W.

Walentyna .....

20

Jeżeli w zawieranej umowie były zapisy dotyczące zmiany wynagrodzenia to można zmienić ale tak to bym się mocno zastanawiała przecież nigdy nie mogły wchodzić w grę jakieś negocjacje umowy.
W obecnym stanie prawnym musimy dokonać zapisu o zmianie wynagrodzenia w sytuacji gdy umowę zawieramy powyżej 12 m-cy. Nawet ten przepis nie miałby w twoim przypadku zastosowania ponieważ jak piszesz umowa zawarta na 12 miesięcy. Ja osobiście takiej zmiany nie wprowadzałabym w tym przypadku, o którym piszesz.
Jeżeli w zawieranej umowie były zapisy dotyczące zmiany wynagrodzenia to można zmienić ale tak to bym się mocno zastanawiała przecież nigdy nie mogły wchodzić w grę jakieś negocjacje umowy. W obecnym stanie prawnym musimy dokonać zapisu o zmianie wynagrodzenia w sytuacji gdy umowę zawieramy powyżej 12 m-cy. Nawet ten przepis nie miałby w twoim przypadku zastosowania ponieważ jak piszesz umowa zawarta na 12 miesięcy. Ja osobiście takiej zmiany nie wprowadzałabym w tym przypadku, o którym piszesz.
1
2016-12-14 07:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy